تونل باد صبا

این کانال مخصوص فعالیت ها و ورزش های هیجانی به ویژه ورزش های هوایی میباشد

تونل باد صبا : اولین و تنها شبیه ساز واقعی سقوط آزاد در ایران
??www.Saba-skydiving.com

☎️☎️09152200727

??https://www.instagram.com/saba.wind.tunnel/

ارتباط با ادمین
@Sobi_s7