سلامتی و ثروت

تو یک آهنربای زنده هستی، پس برای بهتر شدن فقط بهترین ها رو جذب کن