SciTo

در این کانال، سعی خواهد شد آموزش پروپزوال نویسی، پایان نامه نویسی، نگارش مقاله، ثبت اختراع و … ارائه گردد. شایان ذکر است در صورت تمایل شما، ما قادر خواهیم بود همین خدمات را برایتان ارائه کنیم.هدف ما، تعالی جامعه آکادمیک کشور در کنار خدمت رسانی به این قشر می باشد.
با احترام – سایتو