کانال فارسی جوک

کانالی کاملا اخلاقی شاد پر از جوک و عکس و مطالب خنده دار
فارسی جوک ?جوک و کلیپ خنده دار? طنز
حتما جوین بدین از خنده می ترکین