توسا تجارت

ارائه دهنده خدمات و سرويس هاي‌( b2b )به شركت هاي توليدي توزيعي و بازرگاني
توسا تجارت پيشرو در تجارت الكترونيكي b2b‌ در ايران