♡مرکز تولید و فروش روغن زلال♡

♡مرکز تولید و فروش روغن زلال♡
*برای اولین بار در جهرم*
*روغن گیری بیش از هفتاد نوع دانه های روغنی به روش پرس سرد در حضور مشتری*