کنکور و انرژی مثبت

کانالی است که روی بیشتر کردن انگیزه و انرژی مخاطب سرمایه گذاری کرده و چون creater این کانال یه مشاور کنکور موفق مدارس کرجه راجع به کنکور هم مطلب گذاشته میشه و 4 ادمین داره پس کاملا فعاله
از طرف یکی از ادمین های کانال