حرفهای شنیدنی

حرفهایی هست برای گفتن که اگرگوشی نباشد نمیگوییم …
بهترین های تلگرام

برای ورود به کانال اینجا را کلیک کنید