هنرکده شیراز

کانال آموزش رایگان هنرهای تزئینی و کاردستی های کاربردی مناسب برای همه علاقه مندان به هنر به ویژه مربیان ، معلمان ودانش اموزان و تمام کسانی که می مایلند از وقت خود به خوبی بهره ببرند