مجتمع آموزشی نوین دانشجو

کانال مجتمع آموزشی نوین دانشجو

دوره های کامپیوتر ؛ برنامه نویسی ؛ شبکه
دوره های برق ؛ ابزار دقیق ؛ مکانیک ؛ عمران ومعماری
دوره های نقاشی ؛ صنایع دستی ؛ خوشنویسی ؛ عکاسی
دوره های موسیقی
تمامی دوه های برگزارشده در این مجتمع دارای گواهینامه فنی و حرفه ای میباشند .