دنیای سلامت ساوان

آنچه در دنیای سلامت ساوان می بینید:?

۱-ارائه مطالب متنوع علمی درباره موضوعات اساسی پزشکی و سلامت:
الف) پزشکی ?
ب) تغذیه ?
پ) #ورزش ?
ت) روانشناسی ?
ث) مراقبت پزشکی و سلامت?
ج) بهداشت ?

۲- مهمترین #اخبار پزشکی ایران و جهان

۳- معرفی مهم‌ترین #خدمات نوین پزشکی سلامت محور در دﻧﻴﺎ

۴- آشنایی با همایش ها و برنامه‌ها و خدمات نوین ساوان

۵- پاسخ به برخی از پرسش‌های مهم اعضاء محترم در حوزه سلامت و پزشکی