دنیای سلامت ساوان

آنچه در دنیای سلامت ساوان می بینید:👀

۱-ارائه مطالب متنوع علمی درباره موضوعات اساسی پزشکی و سلامت:
الف) پزشکی 🔬
ب) تغذیه 🍏
پ) #ورزش 🚴
ت) روانشناسی 🎭
ث) مراقبت پزشکی و سلامت🌡
ج) بهداشت 🚿

۲- مهمترین #اخبار پزشکی ایران و جهان

۳- معرفی مهم‌ترین #خدمات نوین پزشکی سلامت محور در دﻧﻴﺎ

۴- آشنایی با همایش ها و برنامه‌ها و خدمات نوین ساوان

۵- پاسخ به برخی از پرسش‌های مهم اعضاء محترم در حوزه سلامت و پزشکی

برای ورود به کانال اینجا را کلیک کنید