هایکو کتاب

با کتابهایت شعر بساز ! معرفی کتابهای مشهور . کتابهای جدیر .کتابخای قدیمی و خاطره ساز. هر شب یک کتاب در یک زمینه خاص معرفی می شه. هایکو کتاب هاتون رو بسازید و برای ما بفرستید. در داخل کانال با هایکو کتاب بیشتر آشنا می شید