نیازمندیهای صبح ساری

کانال نیازمندیهای صبح ساری
آگهی نامه دانو که با عنوان نیازمندیهای صبح ساری با تیراژ 10 هزار نسخه هر هفته شنبه در شهر ساری توزیع وهمچنین آگهی ها در سایت دانو،صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام نیازمندیهای صبح ساری منتشر می گردد