زندگی زیباست

آموزش مباحث روانشناسی که شامل خانواده ،زناشویی،فرزند پروری،عشق ورزی،شخصیت شناسی،آشنایی با اختلالات روانی،خودشناسی و نظریه های مربوط به آن و همچنین تستهای مربوط به آنهاو اعلام کلاسها و برنامه های روانشناسی