كالاي چوب سلطاني

در اين كانال اطلاعات كلي در خصوص انواع MDF (اعم از خام ، روكش دار ، هايگلاس ) و چوب ارائه مي گردد. در ضمن طراحي ها و نمونه كارهاي ساخته شده در اين زمينه نيز روزانه به نمايش گذاشته مي شود.