سبزیجات آماده طبخ یاس

انواع سبزیجات خرد شده و سرخ شده و قبول انواع سفارشات