خدا با ماست

کانالی زیبا با محوریت عشق به خدا ..
عاشقانه های خاص و ابدی ..
با جوایز زیبا و خاص 🙂