باشگاه اندیشه

باشگاه اندیشه مجالی است برای رسیدن به قله های تفکر و خلاقیت.
تحلیل و انعکاس اخبار و رویدادهای روز در حوزه علوم انسانی مانند اندیشه، فلسفه، حکمت، منطق، عرفان، ادبیات، شعر، هنر، تاریخ، کتاب، دین شناسی و ..، همراه با تولید محتوای تازه از چشم اندازی متفاوت در کانال باشگاه اندیشه
اطلاعات در رابطه با باشگاه اندیشه در آدرس باشگاه به نشانی : www.bashgahandishe.com