جوک باحال

✔️کانال جوک باحال شامل
☑️جوک
☑️کلیپ خنده دار
کلیپ از بازیگران ایرانی مشغول در داخل و خارج
☑️عکس طنز …. عکسای جنجالی
☑️فایل صوتی
☑️فقط بپا روده بر نشی از خنده ???
☑️زود بیا تا پر نشده